PKP informuje

13.06.2017

PKP informuje

Informujemy, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie z dnia 20 października 2015 r., (Dz.U. 2015r. poz. 1744), przejazdy kolejowo – drogowe znajdujące się w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, mogą funkcjonować tylko jako przejazdy użytku niepublicznego kat. „F”, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu.

W związku z powyższym informujemy, że PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. rozpocznie likwidację przejazdów kolejowo – drogowych :

  • w km 88,271 linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny – Poznań Główny dz. nr 259/1, w miejscowości Kłoda,
  • w km 216,365 linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice, dz. nr 30, w miejscowości Robczysko
    stanowiących skrzyżowania z drogami polnymi, w przypadku, gdy nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kat. „F”