Oświadczenie Burmistrza

01.09.2021

Oświadczenie Burmistrza

OŚWIADCZENIE

 

Mając na uwadze okoliczności związane z rezygnacją z powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie w dniu 30 sierpnia br. oświadczam, że wszelkie czynności związane zarówno z konkursem jak i te, które podejmowałem po rozstrzygnięciu konkursu są w pełni zgodne z prawem i obowiązującymi zasadami. Nie mam zamiaru i nie jest moją intencją odnoszenie się do emocjonalnych wypowiedzi jakie w ostatnich dniach pojawiały się w przestrzeni medialnej. Informuję jedynie, że osoba która zrezygnowała ze stanowiska dyrektora nie podjęła z Gminą sporu prawnego, co odbieramy jednoznacznie jako potwierdzenie naszych prawidłowych działań.

W świetle zaistniałych okoliczności związanych z rezygnacją zadaniem organu prowadzącego stało się niezwłoczne zapewnienie właściwego rozpoczęcia roku szkolnego i zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Chcę wszystkich zapewnić, że placówka jest w pełni gotowa na przyjęcie uczniów, a wszystkie kwestie organizacyjne zostały rzetelnie i profesjonalnie przygotowane. Tym samym dzieci i rodzice mogą czuć się w pełni bezpiecznie i z uśmiechem wracać do szkoły.

 

Kornel Malcherek

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna