Ostrzeżenie

29.01.2018

Ostrzeżenie

Komunikat ostrzegawczy ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń. Przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 5 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 29.01.2018 r.