Ogłoszenie

19.05.2014

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Rydzyńskiego Stowarzyszenia Społecznego „Podaj rękę”

z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 27 maja 2014r. w siedzibie UMiG w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna,

e-mail: rydzyna@rydzyna.pl
Treść oferty w załączniku.

Informacje o ofercie są dostępne w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej
2. Stronie internetowej www.rydzyna.pl
3. na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna

Pliki do pobrania:

Oferta

Ogłoszenie