Ogłoszenie o zamówieniu

26.08.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 26 sierpnia 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Budowę oświetlenia ulicznego ulicy Modrzewiowej w Dąbczu”.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w bip.rydzyna.pl w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 11.09.2015 godzina 10:00