Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

19.11.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 19 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Wymianę pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Jabłonna”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce zamówienia publiczne – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 5 grudnia 2013 roku o godz. 10.00