Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

23.07.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 23 lipca 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Rojęczyn”.

Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 8 sierpnia 2014 roku o godz. 10.00. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.