Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

07.05.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 7 maja 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi w miejscowości Tarnowa Łąka”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 23 maja 2014 roku o godz. 10.00.