Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

16.04.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 16 kwietnia 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie – etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją deszczową”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 7 maja 2014 roku o godz. 10.00.