Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

29.11.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 29 listopada 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rydzyna – ulica Dembowskiego (II przetarg)”. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 17 grudnia 2013 roku o godz. 10.00.