Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

11.06.2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 11 czerwca 2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił przetarg nieograniczony na „Przebudowę drogi w miejscowości Kłoda” od km 0+000 do km 0+142 na działkach o nr 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15″. Z dokumentacją przetargową można zapoznać się w zakładce przetargi – roboty budowlane. Termin składania ofert mija w dniu 29.06.2015 godzina 10:00.