Ogłoszenie konkursu

06.06.2016

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rydzyna z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi na rok 2016

Przedmiotem konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie: – Rozwoju bazy wodniackiej. Termin składania ofert: Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2015 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1.