Ogłoszenie

11.08.2015

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Rydzyńskiego Stowarzyszenia Społecznego „Podaj rękę”

z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2010, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2015r. w w siedzibie UMiG w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl

Treść oferty w załączniku:
ogłoszenie
oferta