Ogłoszenie

20.07.2015

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Klubu Sportowego SFINKS RYDZYNA

z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert na podstawie art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U 2014, poz. 1118 j.t.)
Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 24 lipca 2015r. w w siedzibie UMiG w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl

Ogłoszenie i oferta