Ogłoszenie

14.01.2015

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Rydzyńskiego Stowarzyszenia Społecznego „Podaj rękę” z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U. z 2014, poz. 1118 j.t.).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 23 stycznia 2015r. w w siedzibie UMiG w Rydzynie, Rynek 1, 64-130 Rydzyna, e-mail: rydzyna@rydzyna.pl

Treść oferty w załączniku: Oferta
Informacje o ofercie są dostępne w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej
  • Stronie internetowej www.rydzyna.pl
  • na tablicy ogłoszeń UMiG Rydzyna