Oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego OSP Dąbcze

14.12.2020

Oficjalne przekazanie samochodu pożarniczego OSP Dąbcze

11 grudnia 2020 roku odbyło się oficjalne przekazanie nowego, ciężkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu.

Jednostka w Dąbczu powstała w 1921 roku,  nosiła ona wtedy nazwę Przymusowa Straż Pożarna. Po roku 1945 została przemianowana  na Ochotniczą Straż Pożarną. Na początku swej działalności jednostka dysponowała zaprzęgiem konnym i sikawką, na wyposażeniu sikawki znajdowały się  3 węże , prądownica, bosaki, tłumice. Pierwszym pojazdem mechanicznym jednostki był lekki samochód gaśniczy ŻUK wyposażony w motopompę PO 5. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do Dąbcza trafił karosowany na podwoziu stara 200 pojazd ze zbiornikiem wody o symbolu GBAM 2,5/8, który został zastąpiony w roku 2000 samochodem ciężkim, karosowanym na podwoziu Jelcz z 1984 roku. Pojazd ten służył dąbieckim strażakom do dnia dzisiejszego.

Z punktu widzenia operacyjnego najważniejszym dniem w historii OSP Dąbcze był 16 lutego 2005 roku, kiedy to jednostka włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczego-Gaśniczego. Od tego momentu nastąpiło znaczne przyspieszenie rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu. Z roku na rok zaczęło przybywać sprzętu. Pozyskano między innymi lekki samochód ratowniczo gaśniczy IVECO, przyczepę do transportu sprzętu, motopompę TOHATSU, pompy do wody zanieczyszczonej, zestaw ratownictwa technicznego KOMBI. Podniósł się poziom wyszkolenia strażaków. Szczególnie zauważalny jest wzrost wyszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W życiu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbczu nie zawsze świeciło słońce. Najtrudniejszym dniem i wielką próbą dla strażaków były wydarzenia
z 6 kwietnia 2006 roku, kiedy to podczas gaszenia pożaru stodoły w Dąbczu poważnych obrażeń doznały dwie druhny. Obrażenia jakich doznała Edyta Juska okazały się śmiertelnymi.

Dziś, można powiedzieć dzień historyczny dla strażaków i mieszkańców Dąbcza. Po raz pierwszy w OSP Dąbcze staje fabrycznie nowy pojazd. Jest nim MAN TGM 18.320 4×4 BB, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy o oznaczeniu GCBA 5/42- więcej szczegółów o nim podczas prezentacji.

Samochód, który otrzymała OSP Dąbcze bez wątpienia przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańców, a strażakom do jeszcze bardziej profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Nie byłoby tego samochodu gdyby nie instytucje i ludzie dobrej woli.

Podczas uroczystości Kornel Malcherek Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna powitał zaproszonych gości:

 1. Pana Jana Dziedziczaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą
 2. Pana Tomasza Ławniczaka Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Panią Annę Lis, która reprezentowała Panią Andżelikę Możdżanowską Poseł do Parlamentu Europejskiego
 4. Brygadiera Roberta Natunewicza Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
 5. Starszego brygadiera Macieja Zdęgę Komendanta Szkoły Aspirantów w Poznaniu
 6. Starszego kapitana Sebastiana Kozłowskiego Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie
 7. Druha Stanisława Wolniczaka Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 8. Pana Jarosława Wawrzyniaka Starostę Leszczyńskiego
 9. Pana Romana Skibę Przewodniczącego Rady Miejskiej Rydzyny
 10. Pana Grzegorza Brzeskota Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. , członka Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
 11. Tadeusza Kurpisza Proboszcza Parafii pw. Św. Katarzyny w Dąbczu
 12. Pana Łukasza Wleklika sołtysa Dąbcza

I najważniejszych w tym dniu – druhny i druhów OSP.

Burmistrz Malcherek podziękował wszystkim, którzy finansowo wsparli zakup samochodu pożarniczego:

Komendzie Głównej PSP, która przekazała kwotę 200 tys. zł
Wielkopolskiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekazał kwotę 350 tys. zł
– Panu Romanowi Skibie Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny i Radnym Rady Miejskiej Rydzyny, którzy w budżecie gminy zabezpieczyli kwotę 400 tys. zł
–  Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego i Radnym Powiatu Leszczyńskiego, którzy w budżecie powiatu zabezpieczyli kwotę 50 tys. zł

Szczególne podziękowania skierował także do:

-Komendanta Gminnego Damiana Gorwy za ogromne zaangażowanie i koordynowanie prac nad wnioskiem w imieniu OSP Dąbcze,
– Pana Ministra Jana Dziedziczaka, który po wizycie w jednostkach OSP na terenie Gminy Rydzyna zaoferował swoją pomoc
w pozyskaniu środków na samochód strażacki oraz ciągłe staranie i zabieganie o środki dla naszej gminy.
– Pani Poseł Andżeliki Możdżanowskiej za to, że Gmina Rydzyna jest zawsze blisko jej serca i wspiera ją z odległej Brukseli.

Podziękował także strażakom za odwagę, męstwo, honor, zaangażowanie dla społeczności lokalnej, za bezinteresowną pomoc.