Odwołanie przetargu

21.04.2021

Odwołanie przetargu

ODWOŁANIE  PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz 1990.  ze zmianami) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 21 kwietnia 2021r. w sali narad nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, ul. Rynek 1, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rydzyna, położonych w obrębie Miasta Rydzyna przy ul. Prusa, składającej się z działek o numerach:

– 53/19, 53/20, 54/28, 54/29, 54/30, 55/39, 55/38, 54/26, 54/27, 53/27, 53/18

Dla działek Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgi wieczyste o numerach PO1L/00035285/5 oraz PO1L/00030500/4

Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność wyjaśnienia położenia skrzynki  elektroenergetycznej niezinwentaryzowanej, usytuowanej na ww. działkach. Obecne położenie skrzynki elektroenergetycznej powoduje  kolizję przyszłego zagospodarowania terenu przez potencjalnych nabywców nieruchomości.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot ww. kwoty w ciągu 3 dni na rachunek bankowy z którego wadium zostało wniesione, bądź po uprzednim podaniu do wiadomości tut. urzędu numeru rachunku bankowego.

Informację, o ponownej procedurze przetargowej zostaną  podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna  ul. Rynek 1,  na stronie internetowej Urzędu Miasta Gminy i Rydzyna: rydzyna.pl oraz BIP.

Pliki do pobrania: