Oczyszczalnia pnie się w górę

27.09.2017

Oczyszczalnia pnie się w górę

Trwają prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Rydzynie. Obecnie zadaszone zostały przy trzy reaktory biologiczne w celu zabezpieczenia przed wodami opadowymi.

Postawiono również mury budynku technologicznego. Na całym terenie montowana jest już też armatura, która połączy zlewnię z wcześniej wspomnianymi reaktorami.

Prace budowlane rozpoczęłysię kwietniu tego roku, natomiast planowany termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na kwiecień 2018 roku. Gmina Rydzyna otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5 225 647,45 zł. Koszt całości inwestycji wyniesie 10 206 780,11 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Oś Priorytetowa 4 „ŚRODOWISKO”. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla aglomeracji Rydzyna wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Kłoda.