Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody

31.08.2018

Obwieszczenie Wojewody

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o prowadzonym postępowaniu o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750, województwo wielkopolskie, oznaczoną geodezyjnie jako: działki nr 371/1 o pow. 0,2168 ha oraz nr 346/2 o pow. 0,0019 ha, arkusz mapy 4, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Plik do pobrania:

obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_28.08.2018