Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

20.07.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2017 r. zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa szlaku Rydzyna – Leszno od km 86.350 do km 94.750 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej do km 95.300, obiektów budowlanych, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_12.07.2017
decyzja_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_12.07.2017