Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

20.06.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

Przebudowa szlaku Korzeńsko – Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.

Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_14.06.2017
decyzja_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_14.06.2017