Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

18.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. o zgromadzonej dokumentacji w sprawie o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:

„Przebudowa szlaku Korzeńsko – Leszno od km 59.693 do km 94.750 w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV do km 95+069.Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_10.05.2017