Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

18.01.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przeznaczoną pod budowę drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Radomicko – Kaczkowo oznaczoną geodezyjnie jako: działka nr 371/3 o pow. 0,2196 ha, obręb Kłoda, gmina Rydzyna, powiat leszczyński, zapisaną w księdze wieczystej nr PO1L,00002479/2, prowadzonej przez Sąd Rejowy w Lesznie jako współwłasność Pana Stanisława Beceli w udziale wynoszącym 4/32 części, Pana Adriana Stefaniaka w udziale wynoszącym 14/32 części oraz Pani Marietty Lester w udziale wynoszącym 14/32 części.
Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_13.01.2017