Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

26.09.2016

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.:

„Przebudowa szlaku Bojanowo – Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.106.2016.6).
Plik do pobrania:
obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_20.09.2016