Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

19.07.2016

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76.150 do km 94.750 (działki objęte decyzją lokalizacyjną inwestycji celu publicznego – GDDKiA)”, realizowanej w ramach zadania pn.: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”

Plik do pobrania:

obwieszczenie_wojewody_wielkopolskiego_z_dnia_13.07.2016