Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

09.05.2016

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jabłonna
Plik do pobrania:
Obwieszczenie GPKiOŚ