Nowy dach na budynku komunalnym

06.03.2014

Nowy dach na budynku komunalnym

Zakończyła się realizacja inwestycji pn. Wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Jabłonna na budynku komunalnym. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane „TYLIŃSKI” Spółka Jawna z Leszna, które zrealizowało zadanie za kwotę brutto 51 tys. zł.