Nowe drogi z dotacjami

07.08.2017

Nowe drogi z dotacjami

Dotacja od Samorządu Województwa Wielkopolskiego

W dniu 24 lipca 2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XXXIII/836/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku w kwocie 41.159 zł

na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Dąbcze (ul. Wierzbowa), Kłoda (łącznik pomiędzy drogą powiatową z tzw. zapłociem). Dla przypomnienia informujemy, że w miesiącu marcu br. Sejmik na ten cel przeznaczył 116.250 zł, zatem całość dofinansowania wyniesie kwotę 157.409 złotych.

Całość nakładów na to zadanie szacuje się w wysokości 566.250 złotych.