Nieodpłatna pomoc prawna

10.01.2017

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 1. młodzież do 26 roku życia,
 2. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 3. osoby, które ukończyły 65 lat,
 4. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatanci,
 6. weterani,
 7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radę Adwokacką.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w gminach: Rydzyna, Krzemieniewo i Lipnie. Na podstawie porozumień zawartych z gminami powiatu leszczyńskiego określono lokalizację i harmonogram funkcjonowania punktów:

Punkt 1
Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą radcowie prawni wyznaczeni przez Radę Adwokacka w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu z siedzibą w:

 • Krzemieniewie – Urząd Gminy ul. Dworcowa 34, pok. nr 5, 64-120 Krzemieniewo
  poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 12:00
  środa od godz. 8.00 do godz. 12.00
  piątek od godz. 12.00 do godz. 16.00
 • Rydzynie – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
  wtorek od godz. 12:00 do godz. 16:00
  czwartek od godz. 8.00 do godz. 12.00

Punkt 2
Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą prawnicy wyznaczeni przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” Rydzyna z siedzibą w:

 • Lipnie – Urząd Gminy w Lipnie, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 7,           64-111 Lipno
  poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 16:00
  wtorek od godz. 08:00 do godz. 12:00
  środa od godz. 14:00 do godz. 18:00
  czwartek od godz. 12:00 do godz. 16:00
  piątek od godz. 08:00 do godz. 12:00