Nieodpłatna pomoc prawna

10.01.2020

Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2020 r. mieszkańcy powiatu leszczyńskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w pięciu lokalizacjach – Krzemieniewie, Rydzynie, Lipnie, Włoszakowicach i Święciechowie.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada starosta leszczyński. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej usługi te są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w jednej z pięciu lokalizacji w powiecie należy umówić się na wizytę w Starostwie Powiatowym w Lesznie, dzwoniąc pod numer 65 529 6801 (w poniedziałki w godz. od 8 do16, a od wtorku do piątku w godz. od 7 do15) lub wysłać e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz dzień i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać. O terminach wizyt decyduje kolejność przyjmowanych zgłoszeń.

Adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych udzielać będą porad:

– w poniedziałki (godz. 8:00-12:00) w Święciechowie (budynek Urzędu Gminy)

– we wtorki (godz. 12:00-16:00) i czwartki (godz. 8:00-12:00) – w Rydzynie (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego)

– w środy (godz. 8:00-12:00) i piątki (godz. 12:00-16:00) – w Krzemieniewie (budynek Urzędu Gminy)

Adwokaci i radcowie prawni ze Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry udzielać będą porad:

– w poniedziałki (godz. 11:00-15:30) i wtorki (godz. 8:00-12:30) we Włoszakowicach (budynek Urzędu Gminy)

– w środy (godz. 12:30-17:00), czwartki (godz. 13:30-18:00) i piątki (11:00-15:00) w Lipnie (budynek Gminnego Ośrodka Kultury)