Nie pal śmieci!

Nie pal śmieci!

17.10.2018

Nie pal śmieci!

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym oraz licznymi zapytaniami informujemy!

Jeśli ktoś pozbywa się odpadów poprzez ich spalanie w piecu, to łamie przepisy o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3b (pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z przepisami) i przeciwko takiej osobie można wszcząć postępowania w sprawie o wykroczenia zgodnie z art. 10 powyższej ustawy.


W związku z tym, że w Gminie Rydzyna nie została powołana Straż Miejska, przypadki te należy zgłaszać na Policję, która poprowadzi sprawę według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dodamy także, że nie zawsze wydobywająca się z komina większa ilość dymu, świadczy o spalaniu odpadów i innych niedozwolonych materiałów. Gęsty dym z komina może świadczyć o spalaniu gorszej jakości węgla, mokrego drewna lub zwykłej nieumiejętności prawidłowego palenia.
Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z GÓRNYM SPOSOBEM SPALANIA, który jest możliwy w większości pieców, a powoduje znaczne zmniejszenie wydobywania się dymu w porównaniu do tradycyjnego palenia.

W dniu dzisiejszym podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, obecnym Sołtysom zostaną przekazane materiały dotyczące szkodliwości spalania tzw. „śmieci”, celem upowszechnienia ich w swoich miejscowościach.