Narada sołtysów – szczepienia i czyste powietrze tematem przewodnim

23.07.2021

Narada sołtysów – szczepienia i czyste powietrze tematem przewodnim

Na naradzie z Burmistrzem Miasta i Gminy Rydzyna zjawili się sołtysi z naszej gminy. Rozmawiali o wysokości funduszu sołeckiego na 2022 rok w poszczególnych wioskach. Do 30 września mają odbyć się zebrania wiejskie w sołectwach w sprawie podziału środków.

Na wszelkie spotkania w sołectwach, festyny i nadchodzące dożynki, przygotowane zostały banery, materiały promocyjne i informacyjne, mające pomóc zachęcić do korzystania z

  • programu czyste powietrze,
  • szczepień przeciw covid-19 – szczególnie osób starszych.

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.  Sołtysi dowiedzieli się także o zasadach działania gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu czyste powietrze, który miał swój debiut podczas minionego festynu w Jabłonie.