Największa dotacja w historii Gminy

30.05.2022

Największa dotacja w historii Gminy

Gmina Rydzyna otrzymała 8,8 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga na zadanie: Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie. Całość prac szacuje się na kwotę 9,5 mln złotych.

Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich ulic na terenie Osiedla Rydzyna 2000 – jednego z największych osiedli w Rydzynie. Zakres inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej, budowę systemu odwodnienia ulic oraz wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Drogi, chodniki, ciągi pieszo jezdne wykonane zostaną z kostki betonowej. Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Dla poprawy bezpieczeństwa zaplanowano wyniesione: skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Całość obejmuje przebudowę około 2000mb ulic wraz z odwodnieniem. Gmina Rydzyna jest w pełni gotowa do realizacji zadania. W posiadaniu tut. Urzędu jest kompletna dokumentacja projektowa, zarówno w zakresie branży drogowej jak i kanalizacji deszczowej.