Nabór kandydatów na rachmistrzów

18.06.2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzany od 1 września do 30 listopada.

Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy – nabór trwa do 8 lipca br.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych do spisu rolnego powinni spełniać następujące warunki:

1) są osobami pełnoletnimi;

2) mieszkają na terenie danej gminy;

3) posiadają co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługują się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie byli skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w BIP  lub bezpośrednio w siedzibie urzędu.

 

 

Odwieź stronę https://spisrolny.gov.pl i dowiedz się więcej nt. Powszechnego Spisu Rolnego 2020