Nabór do pracy

02.02.2017

Nabór do pracy

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie ogłasza nabór na stanowisko pracy do spraw oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.