Mamy 1 675 556,95 zł na dofinansowanie drogi

22.07.2020

Mamy 1 675 556,95 zł na dofinansowanie drogi

Gmina Rydzyna zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kłoda (tzw. Mała Kłoda).

Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 675 556,95 zł.

Gmina wniesie w realizację zadania własne środki w kwocie 1 117 037,98 zł.

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi 1 listopada 2020 r., a planowane oddanie do użytkowania 30 czerwca 2021 r.

fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na dofinansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i dróg gminnych, a także budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Fundusz pozwala na finansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.