Laboratoria Przyszłości

10.12.2021

Laboratoria Przyszłości

Sumę 282 tys. zł otrzymają szkoły podstawowe z Gminy Rydzyna na Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Dzięki tym funduszom szkoły będą mogły kupić pomoce dydaktyczne i nowoczesne narzędzia potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych. Laboratoria Przyszłości to pieniądze na nowoczesny sprzęt, który pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. To np. stacje druku 3D, mikroskopy.

 O środki zawnioskowały wszystkie szkoły i wszystkie otrzymały pieniądze w następującej wysokości:

  • Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. w Rydzynie – 147.600 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu im. – 74.400 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie – 60.000 zł

Wsparcie może być wydatkowane wyłącznie na wyposażenie ujęte w katalogu, który znajduje się na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Sprzęty w szkołach pojawią się jeszcze w roku szkolnym 2021/2022.