KZGRL – poświąteczna zbiórka choinek

13.01.2014

KZGRL – poświąteczna zbiórka choinek

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, iż w okresie od 13 stycznia do 15 lutego 2014r. odbędzie się poświąteczna zbiórka naturalnych choinek.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinej choinki bez ozdób mogą wystawić w dniu, w którym na danym terenie zbierane są odpady komunalne segregowane zgodnie z obowiązującym harmonogramem, w miejscu łatwo dostępnym przed posesją.Natomiast w przypadku mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych drzewka mogą wystawić obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane. Odpadów zielonych, czyli również choinek, nie wolno umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Można za to w dogodnym terminie dostarczyć te odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych na terenie tut. Związku lub zagospodarować we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie.