Korpus Wsparcia Seniorów

09.06.2022

Korpus Wsparcia Seniorów

W dniu 8 czerwca 2022r. w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w sprawie usług teleopieki dla osób w wieku 65 plus. Działania prowadzone są w ramach uchwalonego przez Radę Miejską Rydzyny gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W spotkaniu uczestniczył Pan Kornel Malchrek Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

Podczas spotkania seniorzy otrzymali bezpłatnie teleopaski – urządzenia pomiarowe i kontaktowe, które są podstawowymi elementami systemu teleopieki. Przedstawiciel Firmy HRP z Łodzi, która dostarczyła urządzenia, szczegółowo objaśniał i instruował zebranych seniorów, w jaki sposób użytkować opaskę bezpieczeństwa. Korzyści, które związane są z udziałem w proponowanym systemem teleopieki to: monitorowanie parametrów życiowych użytkowania przez telecentrum, wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia, możliwość stałego doglądu użytkownika przez członków rodziny.

Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie do końca roku 2022. Podczas jego realizacji będzie prowadzony monitoring jakości i efektywności świadczonych usług, aby w przyszłości móc poszerzyć jego zakres o nowych użytkowników.