Konsultacje społeczne

02.07.2019

Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin – granica Województwa), Konina oraz o poddaniu ww. projektu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.
Jednocześnie serdecznie Państwa zapraszam na spotkania organizowane w ramach konsultacji społecznych, które odbędą się wg następującego harmonogramu:

 

5.08.2019 r. godz. 10.00 – 11.00
Urząd Miasta Leszna,
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, Sala Sesyjna

6.08.2019 r. godz. 10.00 – 11.00
Urząd Miasta Piły,
Plac Staszica 10, 64-920 Piła, Sala 229 B

8.08.2019 r. godz. 10.00 – 11.00
Urząd Miejski w Koninie,
Plac Wolności 1, 62-500 Konin, Sala Ratuszowa

9.08.2019 r. godz. 10.00 – 11.00
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Sala 1023 (10. piętro, część B)

OGŁOSZENIE 1

OGŁOSZENIE 2