Konkursy dla organizacji porządkowych

09.12.2013

Konkursy dla organizacji porządkowych

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2014 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

 1. zarządzanie
 2. ogłoszenie konkursu
 3. wzór oferty.doc
 4. wzór oferty
 5. oświadczenie do oferty
 6. oświadczenie do oferty.doc
 7. zaktualizowany kosztorys
 8. zaktualizowany kosztorys.doc
 9. wzór sprawozdania
 10. wzór sprawozdania.doc
 11. zarządzanie nr 2/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
 12. zarządzanie nr 3/2014 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu