Komunikat KZGRL

29.01.2014

Komunikat KZGRL

Uwaga właściciele nieruchomości położonych na terenie gmin – Uczestników Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2014 r. nie nastąpiły żadne zmiany w sposobie gospodarowania odpadami komunalnymi (m.in. harmonogram odbioru) oraz terminów i zasad ponoszenia opłat.

Nadal każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany ponosić opłatę do 15-go każdego miesiąca na indywidualny (ten sam co poprzednio) numer konta, w wysokości określonej w złożonej przez siebie deklaracji.
W związku z rozpoczęciem 2014 r. właściciele nieruchomości nie otrzymują żadnych blankietów opłat, decyzji, rachunków, czy informacji o wysokości opłat, gdyż nie uległy one zmianie.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 65 540 77 93 lub na stronie www.kzgrl.pl