Komunikat KZGR

16.06.2014

Komunikat KZGR

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i akademickiego,

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego przypomina o konieczności dokonania zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy uczeń lub student dotychczas zamieszkujący poza miejscem swojego stałego zameldowania (w internacie, na stancji, w akademiku) na okres wakacji wraca do miejsca swojego stałego zameldowania (zmiana polega na zwiększeniu liczby osób i wysokości opłaty). Podobnie, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego lub akademickiego w przypadku kontynuowania nauki lub studiów (poza miejscem stałego zameldowania) należy ponownie złożyć deklarację, tym razem zmniejszającą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość
i wysokość opłaty.

Przypominamy również dyrektorom placówek edukacyjnych o możliwości zmiany deklaracji na okres wakacji, powodującej zmniejszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 65 540 77 93 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.