Komunikat – kwalifikacja wojskowa

27.01.2014

Komunikat – kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz. 1566 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1491) informuję, że kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Leszczyńskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 17 lutego do 06 marca br. Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 w Lesznie urzędować będzie w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie Pl. Kościuszki 4 (II piętro).
Dla miasta i gminy Rydzyna termin kwalifikacji wojskowej wyznaczono w dniach od 28 lutego do 4 marca br. /3 dni robocze/ w godz. od 7.30.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1995 r., temu obowiązkowi podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (tj. dotąd nie stawili się przed komisją).