Komunikat dot. korzystania z boisk sportowych

05.05.2020

Komunikat dot. korzystania z boisk sportowych

Informujemy, że możliwość korzystania z boisk sportowych typu „Orlik” na terenie Gminy Rydzyna nastąpi od dnia 11.05.2020 r.

Z boiska sportowego przy Placu Zamkowym w Rydzynie będą mogły – od 11.05.2020 r. – korzystać tylko kluby sportowe.

Zasady korzystania z w/w obiektów:

  • Na obiekcie może jednocześnie przebywać max 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia
  • Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.
  • Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u animatora. Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.
  • Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
  • Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego
  • Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
  • Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC
  • Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu
  • Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.
  • Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu.