Komunikat – dodatek węglowy

19.09.2022

Komunikat – dodatek węglowy

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYDZYNIE

                 Na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego  zawiadamiam, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego złożonych od dnia 17 sierpnia 2022r. nie nastąpi w terminie miesiąca

                Gmina Rydzyna do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.