Komputery dla szkół

17.06.2020

Komputery dla szkół

Kolejne komputery trafią do szkół podstawowych w Dąbczu, Kaczkowie i Rydzynie. Gmina Rydzyna w drugim wniosku o wsparcie z projektu „Zdalna szkoła” otrzyma dofinansowanie w kwocie 73 800 zł. Zostanie za to zakupionych 30 komputerów.

Zakup sprzętu do nauki w domu finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.