Kolejny nabór wniosków na zakładanie działalności – 2022 r.

Kolejny nabór wniosków na zakładanie działalności   –  2022 r.

28.07.2022

Kolejny nabór wniosków na zakładanie działalności – 2022 r.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior w terminie od 26 sierpnia do 9 września 2022 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentami tego przedsięwzięcia mogą być mieszkańcy 12 gmin stanowiących obszar WLGD Kraina Lasów i Jezior: Bojanowa, Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Ponieca, Przemętu, Rydzyny, Śmigla, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic i Wolsztyna.

Będzie to już kolejna pula wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Do tej pory wsparcie w ramach poprzednich pięciu naborów wniosków w tej perspektywie finansowej UE otrzymało 115 osób.

O pomoc ubiegać się może każda osoba fizyczna, nie będąca rolnikiem oraz nieprowadząca co najmniej od 3 miesięcy działalności gospodarczej. Pomoc ma formę premii w wysokości 50.000 zł, którą należy przeznaczyć na inwestycje związane z uruchomieniem działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy jest prowadzenie firmy przez 2 lata od dnia otrzymania płatności końcowej.

Przewidziany na najbliższy nabór wniosków limit środków do rozdysponowania to ponad 420 tys. EURO.

Specjalnie dla potrzeb beneficjentów przygotowaliśmy Poradnik dla beneficjentów, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia. Wersja elektroniczna poradnika będzie udostępniona na naszej stronie internetowej: www.wlgd.org.pl.

Aktualnie można również zapisywać się na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów tego działania. Warsztaty te odbędą się w dniach 11 oraz 23 sierpnia 2022 r. w siedzibie WLGD Kraina Lasów i Jezior, znajdującej w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, przy Placu Kościuszki 4.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach w Biurze WLGD – tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków, kryteria wyboru operacji, harmonogram naborów wniosków, treść Lokalnej Strategii Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior i aktów prawnych dotyczących przyznania pomocy, wzory formularzy wniosków i załączników wraz z instrukcjami zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.wlgd.org.pl, w zakładce: „Inicjatywa LEADER 2014-2020”.

Ponadto pracownicy Biura WLGD świadczą bezpłatne doradztwo dla potencjalnych beneficjentów i udzielają wszelkich dodatkowych informacji.

Uwaga – Biuro WLGD nie świadczy doradztwa telefonicznie – przez telefon udzielane są tylko podstawowe informacje.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe uzgodnienie terminu spotkania.

nabór wniosków na zakładanie działalności 2022