Kolejne drzewa miododajne

09.04.2019

Kolejne drzewa miododajne

Gmina Rydzyna ubiegała się o środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na sadzonki drzew miododajnych. Wniosek rozstrzygnięto pozytywnie, Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże dofinansowanie w kwocie 20.000 zł, to najwyższa z kwot jakie przyznawał SWW na ten cel.

Pomoc finansową otrzymały samorządy gminne, które przedłożyły uzasadnione i udokumentowane wnioski.

fot. EA

fot. EA