Kanalizacja w Dąbczu

17.01.2020

Kanalizacja w Dąbczu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie odniósł się do wniosku Gminy Rydzyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i Łącznikowej w Dąbczu” do kwoty 1,7 mln złotych.

Gmina planuje zadanie do realizacji w 2020 roku (zakończenie prac miesiąc sierpień), całość nakładów szacuje się na 2,2 mln złotych.

Rada Miejska Rydzyny na najbliższej Sesji w dniu 21 stycznia br. będzie procedowała nad  uchwałą w sprawie zaciągnięcia ww. pożyczki i upoważnienia Burmistrza do wykonania czynności z tym związanych.